BANA ÖZEL TEKNİKLER

KULLANDIĞIM TEKNİKLER

IMD ( İmagine Memory Develop )
Duyu organlarıyla hafızamıza kodlamaya çalıştığımız bütün uyarıcıların beyinde yer alması, akademik kazanım alanında üç dinamik unsuru ön plana çıkarmaktadır.
Birinci anlamlandırma, ikincisi kodlama, üçüncüsü geri bildirimdir. İşte bu süreçte adaylar için bilgi kodlama ve istenildiğinde bilgiyi geri çağırma önemlidir. Bu işlemler duyu organlarıyla başlayıp nörolojik sistemle sonuçlanan bir durumdur.
Arşivleme tekniği ile daha çok kısa süreli, hızlı bilgi edinme ve kullanma esasına göre düzenlenmiştir. Amaç okunan önergeye ve soru köküne bir daha geri dönmemek ilk okuyuşta kısa süreli hafızada anlamlandırmayı sağlamak.

AWEM ( Activation With Eye Movements )
Duyu organlarımızın varlığı ile bilgiyi edinme ve kullanma esasıyla hem sosyal, hem akademik olarak kendimizi değerlendiririz. Akademik boyutta öğrenmede duyusal bütün dinamikler etkenken, sınavlarda bilgiler sadece gözle değerlendirilir ve sonuçlara ulaşım gerçekleşir. İşte okunan sorunun anlamlandırılmasında gözün etkin kullanılmasını sağlamaya yönelik egzersizleri barındıran fotoğraflamayı ön plana çıkaran tekniğimiz okunanla varolan bilgi aktarımını güçlendirir.

Kinestetik uyaran
Sınav esnasında yada ders çalışırken ikinci uyaranlara karşı takındığımız tavır odaklanmamızı ikinci plana atmamızı sağlayabilir. Bunun önüne geçebilmek için; ikinci eylemi kinestetik uyaranla, parasempatik sinir sistemini kullanarak bireyde iki eylemli kontrolü oluşturmaktadır. Bu durum aynı anda çift odaklamayı sağlayabilir. Çalışmalarımız duyusal algılama gücünü üst seviye çıkarırken kinestetik yapımızın buna eşlik etmesini sağlamaktır.