MESLEK SEÇMENİN ÖNEMİ

“Başarının sırrı mesleğinizi tatiliniz yapmaktır.”
Meslek; bireyin bilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrenme yolu veya ustalıkla kazandığı ve bir ödül karşılığı yaptığı faaliyetler bütünü olarak ifade edilebilir (Telman, 2002, s.23). “Meslek seçimi ise bireyin belli aşamalardan geçerek kendisine uygun olan meslekler arasından kendi ihtiyaç ve beklentilerine uygun mesleklerden birine yönelmeye karar vermesi ve bu mesleği edinmek için gayret göstermesidir.” (Aytaç ve Bayram, 2003, s.10).
Meslek seçimi, bireyin hayatında verdiği en önemli kararlardan biridir. Çünkü bu seçim bireyin hayatının tümünü yakından ilgilendirir. Birey yalnızca meslek seçimi yapmakla kalmaz, seçeceği meslekle yapacağı işi, yaşayış şeklini, çevresindeki insanları, gelecekte hayatının ona sunacağı imkanları da seçmiş olur. Başka bir ifadeyle, gelecek yaşantısında kiminle, nerede, ne şekilde bir ilişki geliştireceğini de seçmiş olur. Meslek seçimi yalnızca bireysel değil, toplumsal bir konudur da diyebiliriz aynı zamanda. Çünkü toplumun geleceğinin belirlenmesinde de meslek seçiminin önemli bir etkisi vardır. Meslek seçimi bireyin gelecek yaşamını şu yönde etkileyebilir:

 Meslek seçimi bireyin gelecek yaşamında iş bulma imkanlarını,
 Başarı ve başarısızlığını,
 Yaptığı işten hoşlanıp hoşlanmayacağını,
 Evlilik ve sosyal ilişkilerini,
 Ve demokratik bir toplumun iş gücünü nasıl kullanacağını etkiler (Kantarcıoğlu, 1987: 22).

Mesleğinizde doğru işlere imza atabilmek, daima kendinizi geliştirmek, yaptığınız işin tadına varmak ve mutlu olabilmek için sevdiğiniz, ilgi ve yeteneklerinize uygun olan mesleği tercih etmelisiniz. Peki size uygun olan mesleği nasıl belirleyeceksiniz? Bunun için önce kendinizi tanımalı, ilgi ve yeteneklerinizin farkına varmalısınız. İlgi ve yeteneklerinizi belirlemek için kendinizi gözleyebileceğiniz gibi mesleki tercih envanterlerinden de faydalanabilirsiniz. (Mesleki Yönelim Envanteri ) İlgi ve yeteneklerinizi belirledikten sonra ise meslekleri yakından inceleyip size en uygun meslek seçimini yapabilirsiniz. (Alan Meslek Bilgilendirme)