YKS SİSTEMİ

Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan YKS, ülkemizde her yıl ortaöğretimden yükseköğretime geçiş amacıyla tekrar edilen sınav sistemidir.

Üniversite adaylarının bir yükseköğretim kurumuna yerleşebilmek için iki aşamalı bir sınava girmeleri gerekir. YKS sistemi TYT ve AYT olmak üzere iki oturumdan oluşur. Ancak dil puanıyla tercih yapacakların da girmesi amacıyla düzenlenen bir diğer oturum ise dil sınavı oturumudur.

1.      OTURUM

2.      OTURUM

3.      OTURUM

   Temel Yeterlilik Testi

      Alan Sınavları

    Dil Sınavı

   Cumartesi Öğleden Önce

       Pazar Öğleden Önce

       Pazar Öğleden Sonra

Temel Yeterlilik Testi

Temel Yeterlilik Testi, adayların gireceği ilk oturumu oluşturur. TYT oturumu, bir yükseköğretim kurumuna yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır. Tüm adaylar bu oturuma girmek zorundadır. Üniversite adayları tercih yapabilmek için TYT ‘de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puan alamayan öğrenciler tercih yapamazken, lisans bölümünü tercih edebilmek içinse adayların 180 puan ve üzerinde puan almaları gerekmektedir. TYT’ de 200 puan ve üzerinde alan adaylar, TYT puanıyla tercih yapmadıkları sürece puanlarını 2 yıl koruyabilmektedirler. Test, Türkçe, Sosyal, Matematik ve Sosyal sınavından oluşmaktadır. Sınavda ağırlıklı olarak 9 ve 10 sınıf müfredatından sorular sorulmaktadır. Toplamda 120 soru 135 dakikadır. TYT oturumunun amacı; muhakeme etme, akıl yürütme, düşünme ve mantıksal değerlendirme gücünü ölçmektir.

TYT SORU DAĞILIMLARI

 

 

TÜRKÇE TESTİ

Temel Türkçe kullanımı

Dil bilgisi

Noktalama ve Yazım kuralları

Anlam bilgisi

Paragraf vb.

40 soru

 

 

SOSYAL BİLİMLER TESTİ

Tarih

Coğrafya

Din

Felsefe derslerinde temel yeterlilik

Tarih: 5

Coğrafya: 5

Din: 5

Felsefe: 5

 

MATEMATİK TEST

Temel Matematik kuralları, temel işlemler, problemler, gündelik hayatta matematik kullanımı vb.

40 soru

 

FEN TESTİ

Fizik

Kimya

Biyoloji derslerinde temel yeterlilik

Fizik: 7

Kimya: 7

Biyoloji: 6

 

Toplam: 120 soru

 

Alan Yeterlilik Testleri

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT), YKS’ nin ikinci oturumunu oluşturmaktadır. Bu oturumu lise müfredatının tamamı oluşturur. Üniversite adayları bu sınava girmek zorunda değildir. Ancak lisans programlarının tamamına TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamlarıyla yerleşildiği için adayların bu sınava da girmeleri gerekmektedir. Girmeyen adaylar ise yalnızca üniversitelerin önlisans programlarını tercih edebilir. 160 soru toplam 180 dakikadır.

AYT SORU DAĞILIMI

Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi

Türk Dili ve Edebiyatı: 24

Tarih-1: 10

Coğrafya-1: 6

Sosyal Bilimler-2 Testi

Tarih-2: 11

Coğrafya-2: 11

Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık): 12

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları): 6

Matematik Testi

40

Fen Bilimleri Testi

Fizik: 14

Kimya: 13

Biyoloji: 13

  

Toplam: 80 Soru

Sayısal puan türüyle yerleşilen bölümler için AYT’ de Matematik ve Fen Bilimleri testlerine girmeniz gerekmektedir.

Eşit Ağırlık puan türüyle yerleşilen bölümler için AYT’ de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testine girmeniz gerekmektedir.

Sözel puan türüyle yerleşilen bölümler için AYT’ de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 Testine girmeniz gerekmektedir.

Adaylar testlerin tamamına girebilir ve istediği puan türüyle tercihini yapabilir.

 

 

Yabancı Dil Testi

Yabancı Dil Testi, YKS’ nin 3. oturumunu oluşturur. Tüm öğrenciler girmek zorunda değildir. Üniversitelerin TYT sonrasında yabancı dil puanı ile yerleşilen bölümlerini tercih etmek isteyen adaylara yöneliktir.  YDT  80 sorudan oluşmaktadır. YDT’ ye tercihen Almanca, Arapça, İngilizce, Rusça ve Fransızca dillerinden biri tercih edilerek girilir. Sınav süresi toplamda 120 dakikadır.